دسته بندی

جدیدترین محصولات

ویژه

 • تکي
 • ليست
 • سرامیک 5*5 سانتیمتر – کاشی سرامیک – چاپ سرامیک – چاپ کاشی
  جنس این کاشی ، سرامیک لعابدار می باشد.
  چاپ روی کاشی به شکل دیجیتال صورت می پذیرد.
  چاپ روی سرامیک انجام می شود و بر خلاف سرامیک های معمولی در کوره قرار نمی گیرد . پخت این سرامیک چاپی با پرس تخت و حد اکثر دمای 200 درجه سانتیگراد صورت می گیرد.
  کاشی چاپی مناسب برای نصب در محل کسب ، ورودی منازل و سردر ساختمان ها (  نام خداوند ، اسماء متبرکه ، وان یکاد و . . .  ) می باشد.
  کاشی سرامیک چاپ شده و چاپ روی سرامیک ، مقاوم در برابر سرما ، گرما ، رطوبت و کلاً شرایط گوناگون آب و هوایی می باشد.
  هیچ محدودیتی به لحاظ رنگ و طرح در چاپ روی کاشی سرامیک وجود ندارد.
  در حال حاضر ، سرامیک 10 در 10 ، سرامیک 5 در 5 و سرامیک 20 در 30 برای چاپ موجود است . سرامیک خام دارای پوشش مخصوص می باشد.
  شما می توانید لیست قیمت سرامیک را از منوی لیست قیمت مشاهده فرمایید . لیست قیمت کاشی را هم همین طور.
  کاشی تبلیغاتی و سرامیک تبلیغاتی در بخش کمی از امور تبلیغات به کار می رود ولی بدون کاربرد هم نیست.
  کافی است طرح دلخواه خود برای چاپ کاشی را به ایمیل نوین نقش ارسال کنید . طرح هایی مانند نام خداوند ، اسماء متبرکه ، وان یکاد ، عکس ها و طرح های مذهبی ، شماره پلاک ، نام کوی و برزن و . . . تا چاپ روی سرامیک صورت پذیرد.
  چاپ کاشی می تواند به صورت تک سفارش داده شود و سفارش چاپ سرامیک به صورت تیراژ ، شامل تخفیف می شود.
   فراموش نشود که فرمت عکس ارسالی برای چاپ سرامیک حتماً می بایست  jpg  باشد.
  ( ceramic tile – ceramic tile print – print on ceramic tile – ceramic tile printing )

 • سرامیک 10*10 سانتیمتر - چاپ روی کاشی

   

  کاشی سرامیک در ابعاد گوناگون ( موجود در سایت ) – چاپ سرامیک – چاپ کاشی
  جنس این کاشی ، سرامیک لعابدار می باشد.
  چاپ روی کاشی به شکل دیجیتال صورت می پذیرد.
  چاپ روی سرامیک انجام می شود و بر خلاف سرامیک های معمولی در کوره قرار نمی گیرد . پخت این سرامیک چاپی با پرس تخت و حد اکثر دمای 200 درجه سانتیگراد صورت می گیرد.
  کاشی چاپی مناسب برای نصب در محل کسب ، ورودی منازل و سردر ساختمان ها ( نام خداوند ، اسماء متبرکه ، وان یکاد و . . . ) می باشد.
  کاشی سرامیک چاپ شده و چاپ روی سرامیک ، مقاوم در برابر سرما ، گرما ، رطوبت و کلاً شرایط گوناگون آب و هوایی می باشد.
  هیچ محدودیتی به لحاظ رنگ و طرح در چاپ روی کاشی سرامیک وجود ندارد.
  در حال حاضر ، سرامیک 10 در 10 ، سرامیک 5 در 5 و سرامیک 20 در 30 برای چاپ موجود است . سرامیک خام دارای پوشش مخصوص می باشد.
  شما می توانید لیست قیمت سرامیک را از منوی لیست قیمت مشاهده فرمایید . لیست قیمت کاشی را هم همین طور.
  کاشی تبلیغاتی و سرامیک تبلیغاتی در بخش کمی از امور تبلیغات به کار می رود ولی بدون کاربرد هم نیست.
  کافی است طرح دلخواه خود برای چاپ کاشی را به ایمیل نوین نقش ارسال کنید . طرح هایی مانند نام خداوند ، اسماء متبرکه ، وان یکاد ، عکس ها و طرح های مذهبی ، شماره پلاک ، نام کوی و برزن و . . . تا چاپ روی سرامیک صورت پذیرد.
  چاپ کاشی می تواند به صورت تک سفارش داده شود و سفارش چاپ سرامیک به صورت تیراژ ، شامل تخفیف می شود.
  فراموش نشود که فرمت عکس ارسالی برای چاپ سرامیک حتماً می بایست jpg باشد.
  ( ceramic tile – ceramic tile print – print on ceramic tile – ceramic tile printing )


   

 • سرامیک 12*24 سانتیمتر - چاپ بر روی کاشی و سرمیک
  جنس این کاشی ، سرامیک لعابدار می باشد.
  چاپ روی کاشی به شکل دیجیتال صورت می پذیرد.
  چاپ روی سرامیک انجام می شود و بر خلاف سرامیک های معمولی در کوره قرار نمی گیرد . پخت این سرامیک چاپی با پرس تخت و حد اکثر دمای 200 درجه سانتیگراد صورت می گیرد.
  کاشی چاپی مناسب برای نصب در محل کسب ، ورودی منازل و سردر ساختمان ها ( نام خداوند ، اسماء متبرکه ، وان یکاد و . . . ) می باشد.
  کاشی سرامیک در ابعاد گوناگون ( موجود در سایت ) – چاپ سرامیک – چاپ کاشی
  کاشی سرامیک چاپ شده و چاپ روی سرامیک ، مقاوم در برابر سرما ، گرما ، رطوبت و کلاً شرایط گوناگون آب و هوایی می باشد.
  هیچ محدودیتی به لحاظ رنگ و طرح در چاپ روی کاشی سرامیک وجود ندارد.
  کاشی تبلیغاتی و سرامیک تبلیغاتی در بخش کمی از امور تبلیغات به کار می رود ولی بدون کاربرد هم نیست.
   در حال حاضر ، سرامیک 10 در 10 ، سرامیک 5 در 5 و سرامیک 20 در 30 برای چاپ موجود است . سرامیک خام دارای پوشش مخصوص می باشد.
  کافی است طرح دلخواه خود برای چاپ کاشی را به ایمیل نوین نقش ارسال کنید . طرح هایی مانند نام خداوند ، اسماء متبرکه ، وان یکاد ، عکس ها و طرح های مذهبی ، شماره پلاک ، نام کوی و برزن و . . . تا چاپ روی سرامیک صورت پذیرد.
  شما می توانید لیست قیمت سرامیک را از منوی لیست قیمت مشاهده فرمایید . لیست قیمت کاشی را هم همین طور.
  چاپ کاشی می تواند به صورت تک سفارش داده شود و سفارش چاپ سرامیک به صورت تیراژ ، شامل تخفیف می شود.
  فراموش نشود که فرمت عکس ارسالی برای چاپ سرامیک حتماً می بایست jpg باشد.
  ( ceramic tile – ceramic tile print – print on ceramic tile – ceramic tile printing )

 • سرامیک 20*30 سانتیمتر - چاپ روی سرامیک
   
  چاپ روی کاشی به شکل دیجیتال صورت می پذیرد. 
  جنس این کاشی ، سرامیک لعابدار می باشد.
  هیچ محدودیتی به لحاظ رنگ و طرح در چاپ روی کاشی سرامیک وجود ندارد.
  چاپ روی سرامیک انجام می شود و بر خلاف سرامیک های معمولی در کوره قرار نمی گیرد . پخت این سرامیک چاپی با پرس تخت و حد اکثر دمای 200 درجه سانتیگراد صورت می گیرد.
  کاشی چاپی مناسب برای نصب در محل کسب ، ورودی منازل و سردر ساختمان ها ( نام خداوند ، اسماء متبرکه ، وان یکاد و . . . ) می باشد.
  کاشی سرامیک چاپ شده و چاپ روی سرامیک ، مقاوم در برابر سرما ، گرما ، رطوبت و کلاً شرایط گوناگون آب و هوایی می باشد.
  در حال حاضر ، سرامیک 10 در 10 ، سرامیک 5 در 5 و سرامیک 20 در 30 برای چاپ موجود است . سرامیک خام دارای پوشش مخصوص می باشد.
  شما می توانید لیست قیمت سرامیک را از منوی لیست قیمت مشاهده فرمایید . لیست قیمت کاشی را هم همین طور.
  کاشی تبلیغاتی و سرامیک تبلیغاتی در بخش کمی از امور تبلیغات به کار می رود ولی بدون کاربرد هم نیست.
  چاپ کاشی می تواند به صورت تک سفارش داده شود و سفارش چاپ سرامیک به صورت تیراژ ، شامل تخفیف می شود.
  کافی است طرح دلخواه خود برای چاپ کاشی را به ایمیل نوین نقش ارسال کنید . طرح هایی مانند نام خداوند ، اسماء متبرکه ، وان یکاد ، عکس ها و طرح های مذهبی ، شماره پلاک ، نام کوی و برزن و . . . تا چاپ روی سرامیک صورت پذیرد.
  فراموش نشود که فرمت عکس ارسالی برای چاپ سرامیک حتماً می بایست jpg باشد.
  ( ceramic tile – ceramic tile print – print on ceramic tile – ceramic tile printing )

بالا