چاپ در المپیک ۹مهر

چاپ در المپیک

چاپ در المپیک

 

المپیک بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست که هر چهار سال یک بار برای رقابت ورزشکاران سراسر دنیا برگزار می شود. معمولاً المپیک ها غرق در رنگ اند. رنگ های محبوب کشورهای میزبان یا برگزار کننده به عنوان رنگ غالب مورد توجه قرار دارند و مشابه تم ها در ابزار الکترونیکی ، سعی می شود تا رنگ زمینه مسابقات به این رنگ ها تغییر پیدا کند. همه این موارد به واسطه چاپ محقق می شود.

لباس ورزشکاران کشور ها و هرجا که نیاز به بروز هویت بصری باشد، همگی به وسیله چاپ، رنگی می شوند. اگر چاپ از المپیک گرفته شود، بسیاری از زیبایی های تصویری آن از بین می رود. چاپ در المپیک از این رو مهم است که طیف وسیعی از اشیاء حاضر در المپیک را متأثر از خود می سازد؛ پرچم کشور ها، اقلام هواداری مانند شال و کلاه و عروسک و بسیاری چیز های دیگر.

هدف از نگارش این مقاله چاپ کوتاه، یادآوری اهمیت ویژه چاپ در المپیک بود. المپیک گردش اقتصادی بالایی برای کشور میزبان به همراه دارد اما این بدان معنا نیست که کشورهای شرکت کننده و اصناف و مشاغلی که به المپیک مرتبط اند و با آن درگیر می شوند را از هیجان برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی در تهیه وسایل و البسه و ... دور نگه دارد. فعالان چاپ در سراسر دنیا ، نقش پررنگی در زیبایی های دیداری المپیک ها دارند.