حریم خصوصی کاربران

در این صفحه، توضیح داده ایم که چه اطلاعاتی از کاربران نزد نوین نقش جمع آوری می شود و چگونه از آن ها استفاده می کنیم.

نوین نقش برای ارائه خدمات و استفاده از امکانات وب سایت، از کاربران اطلاعاتی مانند شماره همراه و آدرس ایمیل دریافت می کند.

این داده ها به منظور ارتقاء سطح خدمات و بهبود کیفیت پشتیبانی استفاده می شوند؛ اطلاع رسانی های مرتبط با سفارش های قبلی یا تبلیغات مقطعی، دیگر مواردی هستند که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

نوین نقش هرگز اطلاعات تجمیع شده و سطح بندی شده کاربران را به منظور اهداف تبلیغاتی در اختیار هیچ فرد حقیقی و حقوقی ثالث نخواهد گذاشت.

اطلاعات هویتی و تراکنشی کاربران با بالاترین پروتکل های امنیتی در سطح استانداردهای بین المللی روی سرورهای نوین نقش محافظت می شود.

نوین نقش همواره اصول رایج در حفظ اطلاعات شخصی کاربران را رعایت می کند و جز در موارد اضطرار قانونی به حکم مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران، این اطلاعات را در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد داد.