گارانتی مرجوعی کالا و خدمات معیوب

ما همواره می کوشیم تا همه کالا و خدماتی که در نوین نقش عرضه می شود، درست و بی نقص به دست مشتریان برسد. با این حال، گاهی خلاف این رویه اتفاق می افتد و در این موارد، مسئولیت جبران خسارت مشتری بر عهده ماست.

مواردی مانند:

  • تاخیر در ارسال سفارش مشتری ( به دلیل قابل رهگیری بودن زمان تحویل مرسوله به شرکت های ارسال کننده، اگر کوتاهی از سمت شرکت ارسال کننده نبوده باشد، هزینه حمل را ما می پردازیم)

  • خسارت کالایی که به دلیل تاخیر در ارسال، قابل استفاده نباشد (صرفن مبلغ ریالی سفارش به مشتری برگردانده می شود، نه مبلغ ضرر ناشی از دیرکرد ارسال. بدیهی است کالایی که ادعا شده دیگر کاربردی نیست، باید مرجوع شود و فرایند پرداخت، پس از آن آغاز شده و در مدت زمان حد اکثر یک هفته نهایی می شود)

  • مشکل و مغایرت در چاپ (برابر با اطلاعات ثبتی مشتری در پنل کاربری و بنا به تشخیص کارشناسان نوین نقش، به انتخاب مشتری، یا سفارش مجددن چاپ می شود و یا وجه آن عودت داده می شود)

  • نقص در تعداد و مواردی از این دست (چناچه تعداد کالا و خدمات دریافتی مغایر با تعداد ثبت شده در سفارش باشد، تعداد باقی مانده اجرا شده و هزینه ارسال بر عهده نوین نقش است یا اینکه مابه التفاوت ریالی آن به تشخیص کارشناسان نوین نقش به مشتری پرداخت خواهد شد)