زیردسته های بج سينه

رسمی تر، زیباتر. به بج سینه اعتماد کنید!

بج سینه برای رسمیت بخشیدن به حضور در محیط های گوناگون، گزینه مناسبی است و از این رو بیشتر شرکت ها و سازمان ها مخاطب آن هستند و همواره به بج لباس آن هم به شرط ساخت بج فوری نیاز دارند؛ حتی ممکن است به بج کت پرچم ایران رضایت دهند ولی جای بج شرکتی می تواند در سفارش آنان خالی بماند. طرح بج می تواند ساده یا پیچیده باشد که بج یقه بودن یا محل نصب آرم روی کت هم در ساخت بج سینه موثر است. نوین نقش با جزئیات دلخواه شما، بج سینه رنگی یا بج سینه مات و براق می سازد.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های چاپ اجسام

h3
لیوان
h3
پیکسل
h3
قاب موبایل
h3
پازل
h3
پرچم