زیردسته های جوهر

رنگ جهان ما از این جوهر بی نشانه است

در صنعت چاپ، بار سنگینی روی دوش جوهرهاست. کیفیت چاپ و دقیق بودن رنگ ها در گرو عملکرد صحیح بخش های مرتبط با جوهر است. در ذهن عموم افراد یک مفهوم عام و کلی از جوهر وجود دارد اما در صنف چاپ، نقطه عطف ماجراها است این جوهر. فناوری ساخت برخی جوهرها چنان پیشرفته است که گاهی در انحصار چند شرکت انگشت شمار قرار دارد. فروش آنلاین جوهر در نوین نقش، محدود به جوهر سابلیمیشن است و در آینده، احتمال توسعه تنوع این گروه از محصولات وجود دارد.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های دستگاه و تجهیزات

h3
دستگاه چاپ سابلیمیشن
h3
دستگاه چاپ پیکسل
h3
کاغذ چاپی
h3
لوازم چاپ