زیردسته های پاپ آپ

همه دوست دارند با آن عکس بگیرند!

پاپ آپ یک صفحه عظیم و در دیدرس است که با هدف شکیل شدن مراسم ها چاپ می شود. پاپ آپ ها می توانند نقش صفحه ای را بازی کنند که مدعوین مراسم ها جلوی آن قرار می گیرند و به دوربین ها و خبرنگاران لبخند می زنند. طرح اسپانسر یا لوگوی مراسم هم در پشت آن ها به زیبایی نمایش داده می شود. چاپ پاپ آپ در سه اندازه متنوع انجام می شود و به گواه تجربه نوین نقش، از مراسم رونمایی و فرش قرمز جشنواره ها گرفته تا مراسم تولد کاربرد دارد.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های چاپ دیجیتال

h3
کارت ویزیت دیجیتال
h3
استیکر
h3
پلات
h3
بنر
h3
رولاپ