زیردسته های کارت ویزیت

جلسه بدون تبادل کارت ویزیت، بی حاصل است

حتی در عصر دیجیتالی حاضر هم چیزی از وظایف کارت ویزیت ها کم نشده است. شاید کاغذی نباشند ولی همچنان مسئولیت انتقال راه های ارتباطی افرادی که قرار است از آن پس ارتباطشان ادامه پیدا کند را بر عهده دارند؛ به همین خاطر است که جلسه بدون تبادل کارت ویزیت را بی حاصل نامیده اند. چاپ انواع کارت ویزیت در نوین نقش انجام می شود و شما می توانید سفارش چاپ آنلاین کارت ویزیت را ثبت کنید. چاپ کارت ویزیت سلفون، کارت ویزیت لمینیت و کارت ویزیت کتان، از پرفروش ترین ها هستند.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های چاپ افست

h3
کاغذ
h3
پاکت