زیردسته های کاغذ چاپی

بی همگان به سر شود، بی کاغذ به سر نمی شود!

مبنای بخش عظیمی از خدمات چاپ را کاغذ تشکیل داده است. کاغذ یک محصول اساسی در صنعت چاپ است و بدون آن، حتی امکان فکر کردن به برخی خدمات چاپی وجود ندارد. قیمت کاغذ، تاثیر به سزایی در تعیین قیمت کالاهای مرتبط با چاپ دارد؛ تا جایی که می تواند روی قیمت بسته بندی مواد شوینده و یا خشکبار و قیمت نهایی این موار هم اثر بگذارد. روزنامه ها بدون کاغذ نه روز ها بودند و نه نامه و نامی داشتند. نوین نقش، فروش آنلاین کاغذ در تعداد مدل های محدود را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های دستگاه و تجهیزات

h3
دستگاه چاپ سابلیمیشن
h3
دستگاه چاپ پیکسل
h3
جوهر
h3
لوازم چاپ