شکایت و ثبت خطا در سایت

 

نوین نقش هم مانند سایر سامانه های بر خط، ممکن است دارای نقص و ایراد یا به اصطلاح همان باگ  BUG در عملکرد برخی از بخش ها باشد؛ چیزی که برخی از سایت ها تحت عنوان گزارش باگ از آن یاد کرده اند. ما تلاش کرده ایم با بهره گیری از ابزارهای موجود و پایش های مستمر، این سیستم را بدون نقص و ایراد در دسترس قرار دهیم؛ با این حال گاهی ممکن است مواردی از دید ما پنهان بماند.

به منظور اطمینان از کارایی درست تمام بخش ها، راهکاری اندیشیده ایم تا چنانچه متوجه ایراد و مشکلی شدید، مراتب را به ایمیل bugreport@novinnaghsh.ir یا سایر پل های ارتباطی نوین نقش گزارش دهید.

 

رسیدگی به شکایت مشتریان

از دیگر سو، اگر از  هر موردی از جمله شیوه پاسخگویی همکاران ما، کیفیت محصول دریافتی، زمانبندی دریافت و هر مورد دیگر ناراضی بودید و اگر از کانال های موجود نتوانستید مشکلتان را رفع کنید، شکایت خود را به ایمیل بالا ارسال کنید. تضمین می کنیم که پیش از پیگیری مجدد از سمت شما، از سمت نوین نقش با شما تماس گرفته خواهد شد.

از این که در زمینه رفع ایرادات و خطاهای سایت و اپلیکیشن، یاری رسان ما هستید، صمیمانه سپاسگزاریم.