10%
هودی طرح موزیک هدفن
هودی طرح موزیک هدفن
سویشرت و هودی
675,000 تومان 750,000 تومان
20%
هودی طرح RAVE
هودی طرح RAVE
سویشرت و هودی
680,000 تومان 850,000 تومان
20%
هودی طرح After life
هودی طرح After life
سویشرت و هودی
620,000 تومان 775,000 تومان
30%
هودی طرح عشاق
هودی طرح عشاق
سویشرت و هودی
630,000 تومان 900,000 تومان
30%
هودی طرح هیچ مولانا
هودی طرح هیچ مولانا
سویشرت و هودی
595,000 تومان 850,000 تومان

سویشرت یا هودی تفاوت ندارند، هرچند که گاهی نامگذاری های متفاوتی برای آن ها می بینیم. خیلی درگیر این موارد نباید بود؛ خواست و سلیقه شما تعیین کننده است که کدام محصول را انتخاب کنید.

نوین نقش سعی کرده است تنوع مطلوبی از سویشرت را در سایت خود برای فروش آنلاین آماده کند تا نیاز طیف وسیعی از سلیقه ها را براورده کند.