چیزی برای نمایش وجود ندارد

ماگ جادویی اگر چه تفاوت چندانی در ظاهر و شکل با ماگ سرامیکی ساده ندارد اما همین نمایان شدن طرح پس از داغ شدن، جذابیت های خاص خودش را دارد.

کمتر طرح آماده ماگ جادویی سرامیکی سفارش داده می شود و بیشتر سفارش ها برای چاپ طرح دلخواه روی ماگ جادویی است. اگر قصد خرید لیوان جادویی تکی و یا تیراژ دارید، با نوین نقش تماس بگیرید.