تکه چوبی که قدیمی نمی شود!


چاپ عکس روی تخته شاسی با هدف به قاب کشیدن تصویر یا خاطره ای است که دوست داریم روی میز یا دیوار و خلاصه در برابر دیدگانمان باشد. چاپ شاسی دارای قیمت مناسبی است و امکان چاپ فوری تخته شاسی وجود دارد.

برای چاپ عکس روی شاسی می توان روکش های مات یا براق را برگزید. ضخامت چوب و ابعاد تخته شاسی از کوچک تا بزرگ قابل انتخاب است. با پیش بینی خواسته های شما، نوین نقش امکان سفارش آنلاین چاپ تخته شاسی را فراهم کرده است.