لیوان یا ماگ؟ مسئله این است
چاپ عکس روی لیوان، از خدمات پرطرفدار است. در خانه و محل کار، ترجیح ما این است که در ماگ اختصاصی خودمان بنوشیم و عمومن چاپ ماگ تبلیغاتی با آگاهی از این موضوع انجام می شود. فراتر از این، با ماگ حرارتی یا همان ماگ جادویی می توان شگفتی هایی هم در محیط آفرید.

چاپ لیوان در نوین نقش با تنوعی که درسایت می بینید، برای اهداف مختلف ارائه می شود؛ خواه برای هدیه باشد، خواه برای تبلیغات و یا ثبت خاطره ای در قاب تصویر. ابزار سفارش لیوان سرامیکی برای شما در دسترس است.