کلاه آنقدر پوشاکی تخصصی محسوب می شود که به دو دسته کلاه مردانه و کلاه زنانه تقسیم شده است. کلاه در طول زمان در مد و فشن دهه های متمادی حضور داشته است؛ تا جایی که ساکنان مناطق جغرافیایی خاص، کلاه های مختص به خودشان را دارند. کلاه فرانسوی و کلاه کپ که عده ای با برند کلاه گپ آن را می شناسند، همراه با کلاه شاپو از مشهورترین ها هستند.

هرچند که تولید کلاه نمدی ! از تخصص ما خارج است اما با چاپ طرح دلخواه روی کلاه های نوین نقش، آن ها همان چیزی می شوند که انتظارش را دارید.